Vložil metvis (bez ověření), 30. Červen 2020 - 10:44

(4) Člen Společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena Společenství uvedené v příslušných ustanoveních právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, a těchto stanov; zejména má tyto povinnosti:
....
d. řídit se při užívání společných částí Nemovité věci právními předpisy a těmito stanovami, v případě pravidel pro užívání společných částí a při dodržování obvyklých pravidel soužití v domě zajistit jejich dodržování také osobami, jimž umožnil přístup do Bytového domu nebo bytu, včetně nájemců; to platí i pro
dodržování pravidel určených v domovním řádu, pokud je usnesením shromáždění schválen,...

Pravidla pro užívání společných částí Nemovité věci
(1) Vlastník jednotky je oprávněn a povinen:
....
c. dodržovat obecné principy soužití v Nemovité věci, usnesení shromáždění
Společenství týkající se pravidel pro užívání společných částí Nemovité věci, včetně
domovního řádu.
(4) Vlastník jednotky a osoby s ním v bytě pobývající se dále řídí ustanoveními domovního
řádu, pokud je Společenství vydá nebo usnesením shromáždění, které určuje další podrobnosti

čili součástí stanov je pouze odkaz na domovní řád, nikoliv jeho znění..

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.