Vložil Justitianus, 7. Červenec 2020 - 14:32
  • Jan77 napsal: „Dle NOZ §1200/2/g se však svěřuje nepřímo změna poměru do pravomoci Stanov.“

To samozřejmě není pravda.

Pane Jan77, napsal jste totální nesmysl. Kam na ty fantazie chodíte? Za prvé: novelizované znění NOZ od 1. 7. 2020 neobsahuje žádný odstavec 2 písm. g). Za druhé: psal jste Váš příspěvek ještě za účinnosti NOZ před novelou, ale ani pro toto (dnes již neúčinné znění) nemáte pravdu. Ustanovení § 1200 odst. 2 písm. g) NOZ před novelou zní:

(2) Stanovy obsahují alespoň (…)
g) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek. 

Není zde tedy ani slovo o nějaké možnosti měnit spoluvlastnické podíly na společných částech domu. Ani to zde nemůže být, protože určení spoluvlastnických podílů je uvedeno v prohlášení a vloženo v katastru.

  • Jan77 napsal: „Bytové spoluvlastnictví a nemá nic společného s § 1 odst. 2 NOZ ani § 978 NOZ.“

To je další Váš totální nesmysl.

Poslyšte, Vy zřejmě netušíte nic o právu. Ustanovení § 1 NOZ je systematicky zařazeno pod ČÁST PRVNÍ – Obecná část. Obsah této části tedy dopadá i na ČÁST DRUHOU – Rodinné právo, ČÁST TŘETÍ – Absolutní majetková práva (včetně spoluvlastnictví) a na ČÁST ČTVRTOU – Relativní majetková práva.

Ustanovení § 978 je společným ustanovením, které je zařazeno na samém počátku ČÁSTI TŘETÍ – Absolutní majetková práva. Ustanovení § 978 tedy dopadá na celou část třetí (§ 976 – § 1720). To znamená: dopadá na veškerá absolutní majetková práva, tedy i na spoluvlastnictví, tedy i na bytové spoluvlastnictví. Ostatně toto je v textu § 978 výslovně uvedeno! Cituji:

§ 978
Od ustanovení této části se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon. 

Číst snad umíte? Pokud ne, prosím nepište o věcech, ve kterých se nevyznáte. Děkuji.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.