Vložil páčko (bez ověření), 26. Červen 2020 - 13:41

Vážený pane Justinianus, moc děkuju za odpověď.

Jenom si dovolim polemizovat s tim, že by šlo jenom o dohodu která váže její účastníky po dobu co s ní souhlasí, když je to ve stanovách a ty jsou i podle vás smlouvou sui generis.

Daný SVJ vycházelo z toho, že od roku 2014 se pravidla pro příspěvky na správu domu a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek přesunuly z náležitostí prohlášení vlastníka (§1166 je neobsahuje) do náležitostí stanov (§1200/2/g). Podporuje to i znění bodu 1 přechodných ustanovení zákona 163/2020:

Jestliže se vlastníci jednotek odchýlili ujednáním stanov upravujícím poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku od § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se toto ujednání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za součást prohlášení.

No a oni si na základě §1200/2/g dali do stanov obecnou hlášku, aby to mohli případně operativně upravovat podle skutečnosti, že se příspěvky stanovujou usnesením shromáždění zvlášť pro byty a nebyty v Kč/m2 se zřetelem ke skutečnýmu rozsahu užívání společných částí nebytama (nebyty mají vchody z ulice, do domu nechodí a podle PV je i jejich prosklený čelo s dveřma součástí jednotky).

No a teď jsme to právě s předsedama ze sídliště probírali (máme tu různejch typů nebytů hafo – prodejny, garáže, provozovny služeb apod.) a nemůžeme se shodnout na tom, jestli ta obecná formulace a svěření rozhodnutí o částkách na shromáždění je odchylný ujednání stanov upravující poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku ve smyslu přechodných ustanovení.

Čili jestli je to věc, která se od 1.7.2020 považuje za součást prohlášení, když tam ten poměr není natvrdo, ale je tam obecně uvedeno jak se k němu dojde a konkrétně kdo a jakým způsobem ho určí.

A nebo, teď mě napadá, což by celou situaci zjednodušilo úžasně – jak je v §1180/1 ten zřetel k výlučnému užívání – stačí že je to výlučný užívání faktický? tedy nezapsaný v PV? Protože pokud stačí faktický, tak se SVJ drží litery zákona, stanovuje se zřetelem k tomu komu společná část slouží a tudíž se od zákona neodchyluje a nemusí nic řešit, ne?

Sice tam pak narazíme na to, jak zákonodárce myslí to, že „vlastník přispívá se zřetelem“. Kdo a jak rozhoduje o zřeteli? Bože to zase napsal nějakej génius a my to máme provádět jak? Kde je hranice mezi úpravou poměru výše příspěvku na správu domu a pozemku (co musí být v prohlášení) a braním zřetele podle §1180/1 který je povinný ze zákona?

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.