Vložil Počtář (bez ověření), 7. Červen 2020 - 9:32

Brilantní úvaha, Justitiane.

Ještě uveďte, Justitiane, počet osob v případě, kdy vlastník jednotky její část přenechá do nájmu (i s případnými podnájemci), její jinou část přenechá k užívání jiné osobě než nájemci (i s případnými poduživateli) a zbývá mu část, kterou nepřenechal ani do nájmu, ani k jinému užívání.

V nájemní smlouvě, kterou je pronajímána jednotka nebo její část, ani v ujednání o užívání jiném než nájemním, nemusí být uvedeno, zda jeho účelem je či není zajištění bytových potřeb, ani to nemusí být pronajímateli nebo tomu, kdo jednotku nebo její část přenechal k užívání jinému než nájemnímu, známo.

Zákonodárce zde směšuje několik nesourodých kritérií, takže výklad a výpočet počtu osob je krajně obtížný až nemožný. Takovéto ustanovení by mělo pokrýt všechny možnosti, které mohou nastat, což se nestalo.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.