Vložil Justitianus, 26. Březen 2020 - 12:16

Cartmann, Vy z toho shromáždění děláte zbytečně kovbojku.

Chcete li, může se rozhodovat na zasedání shromáždění a v řádném termínu. Nic tomu nebrání, pokud ve stanovách nemáte zákaz zastupování člena SVJ na shromáždění. Je třeba pozvat vlastníky jednotek obvyklým způsobem, a k tomu jim nechte vyplnit a podepsat plné moci pro konkrétní osobu (např. pro jednoho z členů výboru). Shromáždění pak proběhne takto:

  1. přítomna bude jedna osoba (člen výboru vybavený plnými mocemi)
  2. tato osoba se zvolí za předsedajícího
  3. tato osoba se zvolí zapisovatelem
  4. předsedající bude konstatovat, že na základě hlasů přítomných a zastoupených vlastníků jednotek je shromáždění usnášeníschopné
  5. zapisovatel zapíše tuto skutečnost do zápisu
  6. pak se bude hlasovat o záležitostech uvedených v pozvánce
  7. na závěr předsedající poděkuje přítomným za účast a ukončí zasedání
  8. přílohou zápisu budou jako obvykle pozvánka a všechny plné moci

K tomu poznamenávám, že vlastník jednotky může v plné moci uvést konkrétní pokyny jak má zmocněněc jeho jménem hlasovat v jednotlivých případech. Může namísto toho udělit blanketní plnou moc – to znamená, že ponechá rozhodnutí na úvaze zmocněnce.

Vlastník který odmítne nechat se zastoupit může na shromáždění přijít osobně – v tom mu nelze bránit. Při rozumu průměrného člověka by ale každý mohl pochopit proč se shromáždění organizuje právě takto.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.