Vložil P_V (bez ověření), 28. Duben 2019 - 21:13

směrnice

Hehe.

Článek 11a

Náklady na přístup k informacím o měření, vyúčtování a spotřebě vytápění, chlazení a teplé užitkové vody

1. Členské státy zajistí, aby koneční uživatelé obdrželi veškerá vyúčtování a informace o vyúčtování spotřeby energie bezplatně a aby měli vhodný a bezplatný přístup k údajům o své spotřebě.

2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku platí, že rozdělování nákladů na poskytování informací o vyúčtování individuální spotřeby vytápění, chlazení a teplé užitkové vody v budovách s více bytovými jednotkami a ve víceúčelových budovách ve smyslu článku 9b se provádí na neziskovém základě. Náklady vyplývající ze zadání tohoto úkolu třetí straně, například poskytovateli služeb nebo místnímu dodavateli energie, zahrnující měření skutečné individuální spotřeby v těchto budovách, její rozdělování a započítávání, lze v přiměřeném rozsahu přenést na konečné uživatele.

Toť úkol pro královnu Koloběžku I. Informace musíš dostat zadarmo, ale musíš ty náklady zaplatit, a to komerční firmě, která to musí dělat neziskově.

Jinak, je tu právník? Zajímal by mě přesný výklad tohoto:

PŘÍLOHA VIIa
Od 1. ledna 2022 jsou konečným uživatelům ... poskytovány informace ... alespoň jednou za měsíc. Mohou být zpřístupněny také prostřednictvím internetu...

Co znamení to "také"? Že když to bude na internetu, nemusí to být na papíře? Nebo jen, že je milostivě dovoleno kromě tištěného papíru to dát také na internet?

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.