Varování předsedkyně UOOU k nadbytečnému vyžadování souhlasů

Vložil Pavel, 24. Září 2018 - 12:21 ::

Na adrese

https://www.uoou.cz/…ts/File.ashx?…

je tisková zpráva ÚOOÚ:

"31.8.2018

Sdělení předsedkyně Úřadu k vyžadování souhlasů

Na základě poznatků z praxe a řady zveřejněných chybných interpretací se Úřad pro ochranu osobních údajů vrací k tématu vyžadování souhlasu a varuje veřejnost, že vyžadování souhlasu může být v řadě případů nadbytečné a v rozporu s obecným nařízením (GDPR).

Od účinnosti obecného nařízení jsou internet a e-mailové schránky lidí zaplaveny požadavky na udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento stav potvrzují také stížnosti zasílané Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správci a zpracovatelé nadbytečně požadují po svých zákaznících – klientech souhlas se zpracováním osobních údajů v případech služeb, které jsou běžně poskytovány na základě zákona, smlouvy či jiného právního důvodu uvedeného v obecném nařízení. Jedná se například o poskytování bankovních či telekomunikačních služeb.

V těchto případech poskytnutí služby nesmí být vázáno na udělení souhlasu. Vyžadování souhlasu je proto nadbytečné, obtěžující a většinou i klamavé a zároveň je v rozporu s obecným nařízením.

Ani pokud je zpracování založeno na souhlasu a lidé od jeho udělení očekávají určité výhody, se zpracování nesmí přelít do stádia obchodování s osobními údaji a jejich přeprodávání. Soukromí člověka není obchodovatelnou komoditou.

Mnou řízený Úřad se při své dozorové činnosti bude důsledně zaměřovat na okolnosti získávání souhlasu a jeho náležitosti, zda byl získán v souladu s obecným nařízením, tzn. svobodně, informovaně, transparentně, nedvojznačně a poctivě v přístupu k zákazníkovi – zda klient věděl, k jakému účelu budou jeho osobní data použita a kým."

_____________­________________________­________________________­_______________

Výše uvedené sice přímo neřeší situaci v SVJ a BD nicméně varování předsedkyně beru tak, že dokud ÚOOÚ nevydá informaci k SVJ a BD, tak žádný souhlas raději nebudeme vyžadovat a vystačíme si s čl. 6/1/f.

V našich stanovách máme, že se shromáždění svolává vyvěšením pozvánky v každém vchodě. Dále máme ve stanovách, že navíc ten kdo sdělí e-mail, tak dostane pozvánku a materiály na sdělený e-mail. Za této situace mi připadá vyžadovat po členech SVJ souhlas k použití jejich e-mailu za „nadbytečné, obtěžující a většinou i klamavé a zároveň je v rozporu s obecným nařízením“ jak píše paní předsedkyně.

Podle informace Viktorrra z ÚOOÚ má být nějaká informace k uvedené problematice vydána po schválení ST 138, který je před 3. čtením.

Hezký den!

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.