GDPR co je osobní údaj?

Vložil Pavel, 26. Červen 2018 - 22:44 ::

Tak uplynul více než měsíc od účinnosti GDPR a ukazuje se, že je nejasno v základních pojmech, jako je „osobní údaj“.

1)Podle čl. 4/1 GDPR se osobním údajem rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

2)Úmyslem evropského zákonodárce bylo, aby definice osobního údaje pokrývala co nejširší spektrum informací. K širokému výkladu pojmu přispívá i Soudní dvůr EU, který např. v rozsudku C-213/15, ještě před účinností GDPR, konstatoval, že za osobní údaj je nutno považovat i dynamickou IP adresu.

3)Nulíček a kol. v publikaci GDPR, Wolters Kluwer, 2017, na str. 78 uvádí, že osobním údajem je i informace o spotřebě energií.

4)Mgr. Kroh a JUDr. Novotný opakovaně na seminářích uvádí, že osobním údajem je jak spotřeba energií, tak dluh člena SVJ atd.

5)Nejenom na základě výše uvedených informací, jsem uvedl na adrese

http://www.portalsvj.cz/…-udaju-v-svj

že osobním údajem jsou i náklady na služby, výše dluhu atd..

6)Domníval jsem se, že pojem osobní údaj je poměrně jasný, ale dne 21.6.2018 vyšlo SVJ aktuálně č. 6/2018, kde se uvádí:

„Čísla měřidel, stavy spotřeb k jednotlivým datům, předpisy záloh, úhrady a náklady osobním údajem ve smyslu Nařízení nejsou.“

Dále autorka článku Mgr. Adriana Kvítková pokračuje:

„Není tudíž potřeba aby správce/zpracovatel zajistil subjektům údajů přístup k těmto údajům ve smyslu čl. 15 Nařízení.“

7)Ale abych končil optimisticky

  • předsedkyně ÚOOÚ uvedla, že pokuty podle GDPR do doby účinnosti adaptačního zákona nebude úřad udělovat. Zlé jazyky tvrdí, že je ani do doby účinnosti adaptačního zákona udělovat nemůže, ale to se nehodí prezentovat. Když se to podá jako dobrodiní ÚOOÚ pro správce a zpracovatele, tak to vypadá jinak
  • připravuje se kodex chování při správě nemovitostí podle čl. 40 GDPR. Pokud by kodex byl vydán a byl posvěcen ÚOOÚ, tak by se možná část nejasností odstranila.

Hezký den!

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.