Správa domu a Prohlášení vlastníka u starých SVJ

Vložil tep (bez ověření), 23. Únor 2018 - 17:15 ::

U nejasností se správou domu bývá na zdejším portálu obligátní rada „Podívejte se do prohlášení vlastníka“ – tak jsem se podíval a zjistil jsem: O správě domu je v Prohlášení opsána řada §§ z dnes už zrušeného ZoVB. Ze ZoVB se také hodně §§ opisovalo i do stanov SVJ, ale od 1.1.2014 NOZ stanovil, že ustanovení stanov SVJ, která jsou v rozporu s NOZ, jsou neplatná. Řídit se zněním ustanovení o správě domu z Prohlášení vlastníka u starých SVJ je na pováženou a jen čekám, až někdo na soudech narazí. Správu domu totiž popsal bývalý vlastník domu, jak ji kdysi dělal, ale dům už má nyní jiného vlastníka – většinou složeného z několika vlastníků jednotek. Nový vlastník domu – ať chce nebo nechce – měl by se ve vlastním zájmu řídit ustanoveními NOZ.

Řada SVJ nemá ujasněné jak financovat opravy. Problém bývá v tom, že některé domy mají v Prohlášení vlastníka definované některé části jako součást bytu, zatímco u jiných domů to bývá společná část domu. Obnovu či opravu součásti bytu financuje plně vlastník bytu a totéž NOZ zavedl v § 1180 pro společné části domu ve výlučném užívání vlastníka bytu (jde např. o lodžie a balkony přístupné jen z bytu, či o okna bytů, kde máme v Prohlášení vlastníka zakonzervovaný a překonaný problém, že vnitřní část oken patří k bytu, zatímco vnější část bývala společnou částí domu. Nyní opravy či výměny oken bytů dle NOZ mají hradit vlastníci bytů. Je na SVJ, jakým způsobem výměnu zafinancuje – tedy zda si vlastníci na okna plně či částečně naspoří formou .příspěvků, případně jinak).

NOZ přináší pořádek do financování oprav tím, že zavedl pravidlo, že úměrně podle výše spoluvlastnických podílů na domě se financují už jen opravy společných částí domu, které nejsou ve výlučném užívání vlastníků bytů. U financování oprav společných částí domu ve výlučném užívání vlastníka bytů platí zásada, že financování těchto oprav nemá být v rozporu s dobrými mravy – tedy financování má být spravedlivě rozděleno na majitele bytů, kterých se akce týká. Od ostatních vlastníků bytů, kterých se akce netýká, nelze na akci požadovat finanční spoluúčast. Od platnosti NOZ vyúčtováváme každou akci a dovybíráváme příspěvky na akci, případně vracíme přeplatky jednotlivým vlastníkům bytů, kterých se akce týkala.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.