Vložil radka222222 (bez ověření), 5. Únor 2018 - 7:52

Pavle, neříkejte, že jste si ten judikát nepřečetl. Pán rozhodně není tak svatý, jak vypadá. V rozsudku je mimo jiné: V míře odpovídající soudnímu přezkumu splnění první z podmínek pro aplikaci mimořádného institutu, kterým je zajištění daně, soud uvádí, že správcem daně popsané okolnosti týkající se zapojení žalobce do obchodu mezi PREMIX a Abrimos jsou dostatečné pro to, aby správce daně uskutečnění transakcí deklarovaným způsobem a tím i nárok žalobce na odpočet DPH zpochybnil. Úloha žalobce v těchto transakcích je i dle názoru soudu nestandardní a lze tak oprávněně předpokládat, že za současného stavu daňového řízení se žalobci uskutečnění transakcí tak, jak jsou uvedeny na dokladech, prokázat s největší pravděpodobností nepodaří. Pokud jde o podmínku pravděpodobnosti vzniku daňové povinnosti, je dále i po procesní stránce z daňového spisu a z odůvodnění zajišťovacích příkazů zjevné, že správce daně činí procesní úkony, které spočívají v prošetřování transakcí vykazujících nestandardní znaky. Není tedy důvodná námitka, že nebyla naplněna podmínka pravděpodobnosti budoucího stanovení daně, neboť z povahy věci nemůže jít o jistotu jejího stanovení, nýbrž právě o relevantní směřování k jejímu stanovení, k čemuž v posuzovaném případě došlo.

celý judikát zde:

http://www.nssoud.cz/…revedeno.pdf

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.