Vložil soudce z lidu (bez ověření), 11. Leden 2018 - 11:25

„…jméno, příjmení a datum narození vlastníka a všech příslušníků žijících ve společné domácnosti s vlastníkem…“ Už je zákonem někde definováno, co je společná domácnost? Pak tuto povinnost nemá.

„jméno, příjmení, datum narození, trvalé nebo předchozí bydliště nájemce nebo podnájemce a všech příslušníků žijících ve společné domácnosti s nájemcem či podnájemcem,“. Nemůže sdělovat osobní údaje kdekomu, i když údaje nájemce má ve smlouvě. Dále ani nemá možnost zjistit předchozí bydliště nájemce (pokud tím není myšlen trvalý pobyt-pak evidence obyvatel). Natož zjistit osobní údaje spolubydlících a jejich jakékoliv bydliště. Vůči SVJ je v právním vztahu vlastník bytu a na jeho smluvní strany SVJ nemá žádný metr.

„Ten, kdo e-mailovou adresu poskytl, odpovídá za funkčnost svého hardwarového a softwarového vybavení používaného pro zvolený způsob elektronické komunikace.“ Ale neodpovídá za funkčnost emailové schránky poskytovatele. Toto je přinejmenším zbytečné ustanovení.

" V pochybnostech se e-mail považuje za doručený třetím (3.) dnem po přijetí na poštovní server adresáta". Nesmysl z hlediska právního i IT.

  1. adresát je v elektronické komunikaci emailová schránka. Komu je email určený je příjemce.
  2. jak prokážete u soudu doručení mejlu přinejmenším na server poskytovatele mejlu? Jedině dotazem u vlastníka poštovního serveru.
  1. vlastníkem serveru je poskytovatel emailu. Ten vám to hledat nebude.
  2. vlastníkem poštovního serveru je zároveň příjemce emailu. Proč by vám to říkal?
  3. jedině byste museli být vlastníkem odesílajícího poštovního serveru, abyste si sami v logu dohledali potvrzení o přijetí emailu protějším severem.
  4. pak zůstanete viset na tom, že budete muset prokázat, že server email vhodil do emailové schránky a tím bylo doručeno. A to, že něco bylo dle vaší formulace doručeno na server adresáta je bezpředmětné, když to prokazatelně nebylo doručeno příjemci. Což u elektronické komunikace je problém. Za jakési prokázání doručení lze považovat pokud příjemce na email reaguje odpovědí. V zásadních sděleních je potřeba doručovat prokazatelně a to postaru alespoň doporučeně, když ne zrovna s doručenkou.

V 17.2. bych přeformuloval ustanovení o změně na elektronickou komunikaci, že takto lze doručovat poštu, kde zákon nestanoví listinnou formu a prokazatelnost doručení. Toto ustanovení je zbytečné a překombinované.

Dál to nečtu, ale přinejmenším tam chybí Domovní řád a řada jiných pravidel co musí stanovy obsahovat.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.