Vložil TN. (bez ověření), 4. Leden 2018 - 10:55

Není to tak horké. Nezapomínejte, že u NS už neprobíhá dokazování, to proběhlo u KS. Problém žalobců je často ten, že neunesou důkazní břemeno. Když advokát SVJ založí do spisu zápis ze schůze a protokol o hlasování tady z prográmku Hlasování, musí žalobce prokázat, že schůze usnášeníschopná nebyla – ideálně kombinací svědectví a zvukové nahrávky. Mně se také osvědčilo ihned po schůzi poslat statutárovi dopis, ve kterém napíšu něco ve smyslu „Velevážený Vezíre, Ó Slunce Naše Jasné! Pane Nade Dnem I Nocí! S ohledem ke skutečnosti, že nejvyšší orgán našeho bytového hovnospolku nebyl od 18:57 usnášeníschopný, tedy od bodu 4 Schválení úvěru, a podle stanov a zákona tedy nedošlo k přijetí úvěru shromážděním, navrhuji do 30 dnů svolat nové shromáždění, abychom neohrozili financování Vašeho geniálního záměru výstavby bazénu na střeše našeho domu.“ Z nahrávky pak hlavně musí být evidentní, že vlastníci odcházejí (!). Nejlepší je, aby vlastník, který se chystá žalobu podat, nahlas řekl „Paní Vomáčková odešla, od tohoto okamžiku nejsme usnášeníschopní“ a na to předseda zareagoval „I ty jeden kverulante, polib mi, já si to stejně schválím, na nějaké zákony a stanovy ti kašlu“. Před podáním žaloby pošlete předžalobní výzvu, byť to v daném případě není nutné, ale jde o další signál pro soudce, že Vy jste ti hodní, kdo vyčerpal všechny možnosti dohody. Já jsem takto vyhrál několik žalob, klíčové je koncentrovat všechny důkazy na prvním jednání KS a pokud v průběhu řízení protistrana uvádí nové skutečnosti a důkazy a soudce to protokoluje, musíte okamžitě navrhnout protidůkaz, protože soudci NS pak už budou vycházet jen z toho, co je napsáno v protokolech, s váma se už nikdo v dovolací fázi bavit nebude.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.