Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Duben 2017 - 16:09

Předně,v tomto rozsudku jde výhradně o to, zda je SVJ aktivně legitimováno k podání této negatorní žaloby. O nic jiného. Nadpis „Bytové jednotky nemají sloužit k ubytování podle NS“ je demagogie.

Zajímalo by mě, zda vlastníci vůbec zmocnili SVJ k podání takové žaloby. Dle mého názoru nelze takto rozšiřovat pravomoce SVJ, aniž by s tím vlastníci souhlasili. Dovedu si představit, že vedle pana předsedy bude bydlet hlučný vlastník a pan předseda si s ním začne vyřizovat účty prostřednictvím SVJ a začne podávat žaloby. A já to budu platit? Bez ohledu na to, co si o tom myslím? SVJ nemá řešit sousedské spory. A NS ani neví, že i když je byt kolaudován k bydlení, tak v něm vlastník může klidně ubytovávat.

SVJ takové žaloby dle mého vůbec podávat nemůže, protože v případě dvou vastníků je ve střetu zájmů.

Je potom logické, a odpovídá to i principu hospodárnosti, aby společenství vlastníků, které je právnickou osobou sui generis, zřízenou výlučně pro správu společných prostor bytového domu, bylo oprávněno ve prospěch ochrany vlastnických práv jednotlivých vlastníků bytů a zároveň spoluvlastníků společných prostor podat negatorní žalobu. Pokud je SVJ oprávněno jednat ve prospěch ochrany vlastnických práv jednotlivých vlastníků bytů, pak bude muset být na straně žalobce i žalovaného.

Zase jeden logický dáreček. Soudy pomáhají tomu, komu pomoci chtějí. S právem to nemá nic společného.

Magda

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.