Zákon o některých přestupcích

Vložil Pavel, 1. Srpen 2016 - 22:53 ::

Dne 3.8.2016 bude zveřejněn zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Jako příklad uvádím § 9/2/a/2:

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní povinnost

1. uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zveřejňovaných způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o své obchodní firmě, a nemá-li ji, o svém jménu, sídle, zápisu do obchodního rejstříku, včetně oddílu a vložky, nebo do jiného veřejného rejstříku, popřípadě do jiné evidence, pokud jde o osobu nezapsanou ve veřejném rejstříku, a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,

2. podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiném veřejném rejstříku, popřípadě v jiné evidenci nebo uložit listinu do sbírky listin,

Za porušení lze udělit pokutu do 100 000 Kč.

Takže bude vhodné zkontrolovat, zda na webu jsou požadované náležitosti a zda jsou aktuální údaje v rejstříku a je uložena účetní závěrka.

Účinnost je od 1.7.2017.

Hezký den!

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.