Vložil MartinII, 6. Leden 2016 - 10:18

dle NOZ § 1177

(1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení. (2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně 3 měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

§ 1178

Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě.

  • – – – – – – – –

Nejsou ale sankce za neposkytnutí informací. Pokud vlastníci nebudou mít zájem o dění v SVJ (informace, pozvánky, zápisy, nabídky firem) tak neposkytnou ani email pro přebírání informací. Potom se ani nemusí během dovolené dozvědět, že se jim někdo pokoušel prokopnout dveře bytu a vyloupil sklep.

  • – – – – – – – –

Na evidenci obyvatel městského úřadu se dozvíte po uhrazení poplatku dle počtu stránek seznam osob s trvalým pobytem, viz diskuse trvalý pobyt.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.