Vložil lake, 4. Leden 2016 - 15:15
  • Ignác napsal: „… hlavně je vyžadování kolektivního spoření po vlastnících jednotek prostřednictvím SVJ i toto kolektivní spoření samotné protizákonné“.

Toto není pro SVJ(2000) pravda.

Skládání záloh na budoucí náklady správy domu, které bude nutné vynaložit v příštích měsících i následujících letech, je výslovně zakotveno v § 15 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. O nutnosti a oprávněnosti takového spoření se rozhoduje tříčtvrtinovou většinou všech vlastníků jednotek (§ 15 odst. 2 ZoVB, § 11 odst. 5 ZoVB).

Jinak je tomu u SVJ(2012), když zákonodárce opomenul do zákona výslovně uvést povinné dlouhodobé zálohové spoření na účely správy domu. Umožnil však, aby si takovou povinnost mezi sebou sjednali vlastníci jednotek bnuď v prohlášení, nebo ve stanovách SVJ. Při tom ovšem musí být na samém počátku dosaženo souhlasu všech s takovou úpravou prohlášení či stanov.

Toto je jeden z více rozdílů mezi bytovým vlastnictvím a bytovým spoluvlastnictvím.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.