Vložil Jožin (bez ověření), 14. Říjen 2015 - 14:32

Osvědčit právní zájem může podle mého názoru kterýkoli vlastník jednotky.

Zakladatelské právní jednání je právní jednání, se kterým je spojeno založení právnické osoby. „Než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání“ znamená „než budou členové SO (jednočlenný nebo kolektivní SO) zvoleni na shromáždění podle pravidel uvedených ve stanovách (ve Vašem případě vzorových)“

Aby SVJ fungovalo, potřebuje statutární orgán. SVJ je osobou odpovědnou za správu domu a zastupují ji členové statutárního ogránu. K otázce „Když budeme platit víc (kvůli odměně), proč bysme vůbec něco měli měnit?“. Družstvo nebo jiný kandidát (např. Vy) musí být do funkce člena statutárního orgánu podle občanského zákoníku zvolen shromážděním. Bez zvoleného staturního orgánu není dáno, kdo bude SVJ zastupovat navenek a při uplatňování práv a povinností vlastníků jednotek vůči SVJ. Bez zvolení by družstvo vykonávalo správu v rozporu se zákonem a zřejmě to takto ani dělat nechce a proto chce svolat shromáždění k volbě statutárního orgánu (otázkou je, zda chce být družstvo voleno do statutárního orgánu).

Nevím, zda chce družstvo kandidovat do statutárního orgánu, napsal jste že jste jediným kandidátem za předsedu, což by znamenalo, že družstvo předsedu vykonávat nechce.

Měli byste se na nějakém složení statutárního orgánu dohodnout, pokud chce kandidovat i družstvo, je možné výcečlenný staturní orgán. Teprve pokud byste se nemohli na nějakém schůdném řešení dohodnout, je možné krajní řešení, kdy kterýkoli vlastník jednotky může podat na soud návrh na jmenování předsedy/členů statutráního orgánu (v návrhu uvede konkrétní osobu/osoby).

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.