Vložil lake, 7. Září 2015 - 5:33

Pan Pavel napsal: „… budou to soudit mj. podle výše uvedených autorů, kteří zastupují akademiky, advokáty, notáře, soudce etc..“.

Nesouhlasím s Vámi, pane Pavle. Váš názor je zajímavý, ale nepodložený a protiprávní.

Nebudou to soudit podle Vámi uvedených autorů, protože jacísi autoři nevytvářejí právo v prostředí právního státu. Ostatně neuvedli ke svým subjektivním názorům ani jeden relevantní právní argument, že.

Soudy budou povinny to soudit v první řadě podle zákona (ZoVB a přechodové ustanovení § 3028 NOZ) a podle dosavadní judikatury k věci. Viz konstantní judikatura Ústavního soudu o nepravé retroaktivitě právního předpisu:

 • Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 78/92,
 • Nález Ústavního soudu IV. ÚS 215/94 (znaky právního státu),
 • Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 31/94, vydán jako zákon č. 164/1995 Sb.
 • Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96,
 • Nález Ústavního soudu III. ÚS 611/01,
 • Nález Ústavního soudu IV. ÚS 690/01 (k principu právní jistoty),
 • Nález Ústavního soudu I. ÚS 654/03,
 • Nález Ústavního soudu II. ÚS 329/04 (k principu právní jistoty),
 • Nález Ústavního soudu I.ÚS 344/04 (zákaz retroaktivity),
 • Nález Ústavního soudu I. ÚS 89/07 (o výkladu legislativních nedůsledností)
 • Nález Ústavního soudu II. ÚS 2070/07 (svévole, předvídatelnost práva),
 • Nález Ústavního soudu I. ÚS 3143/08 (pochybení soudu při nerespektování judikatury),
 • Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 17/11.

Podotýkám, že dva z uvedených nálezů považoval Ústavní soud za natolik významné pro právní stát, že je nechal vyhlásit ve Sbírce zákonů jako celostátně platné právní předpisy.

A bude záležet pouze na advokátovi, zda je schopný či neschopný, a zda v těchto judikátech a zákonech obsažené argumenty předestře či nepředestře. Jestliže je předestře, bude povinností soudu, aby se vyrovnal s konstantní argumentací Ústavního soudu ohledně podmínek pro zavedení retroaktivity a ohledně protiústavnosti bezdůvodné ingerence státu do soukromoprávních vztahů a do majetkové sféry.

Ve věci retroaktivity právního předpisu je totiž Ústavním soudem opakovaně zapovězeno konstruovat údajné povinnosti subjektů pouhým výkladem na základě opomenutí zákonodárce.

Těším se na první takový judikát, pane Pavle.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.