Vložil lake, 22. Červenec 2015 - 1:06

Pane Korky, děkuji za Váš diskusní příspěvek. Netoužím lámat si hlavu a vymýšlet příklady jak a proč by SVJ mohlo či nemohlo podnikat. Pouze jsem upozornil, že – na rozdíl od SVJ(2012) – podnikat může. Jak s touto možností kdo prakticky naloží – to už je přece věcí individuální úvahy každého SVJ(2000), a těch je 53 tisíc …

Moje poznámky:

Ohledně pronájmu není váš názor souladný s právem. Příjemcem nájemného je vždy pronajímatel, což může být osoba odlišná od vlastníka. To je triviální skutečnost. Z judikatury k věci uvádím rozsudek Nejvyššího soudu 32 Odo 359/2005 a z dalších relevantních zdrojů vyjádření Ministerstva financí č.j. 18/88767/2009–181. Už se zde řešilo: http://www.portalsvj.cz/…m-je-najemne#….

Parkoviště je zcela stejný případ, a také žádný protiargument neuvádíte.

Že nejste schopen pochopit proč by SVJ generovalo zisk beru na vědomí, ale argument do diskuse to není. Bavíme se zde o tom, že SVJ(2000) může podnikat. Ne o tom, co na této skutečnosti nedovedete pochopit a proč Vy byste nepodnikal.

Obsah § 12 ZoVB nijak nesouvisí se SVJ ani s podnikáním. Snad jste si spletl ustanovení, nebo zákon?

Nesdílím úplně Vaše tvrzení, že stanovy jsou „striktní“ a „kogentní“ dokument, ale nemá to nic společného se zajímavou skutečností, že SVJ(2000) podle ZoVB může podnikat, kdežto SVJ(2012) nikoliv. V tom je právě dobře vidět rozdíl v právní subjektivitě (právní osobnosti) obou typů právnických osob.

Mýlíte se poněkud ohledně předmětu činnosti společenství. Ten není definovaný v § 9 odst. 14, jak se nesprávně domníváte. V ustanovení § 9 odst. 14 písm. b) žádná definice obsažena není. Je zde pouze zmíněna legislativní zkratka „správa domu“. Ta je ovšem v ZoVB zavedena a definována jinde – v § 9 odst. 1. Pokud si přečtěte § 9 odst. 1 a návazný § 9a ZoVB, získáte přehled o rozsahu činností, které všechny spadají pod legislativní zkratku „správa domu“.

Mimochodem, právě jsem si vzpomněl: Pod správu domu v širším smyslu spadá například i koupě pozemku a zřízení a provozování parkoviště na něm. Vím to, protože tak judikoval Krajský soud v Hradci Králové v rozsudku 30 Ca 44/2002–16. Viz http://www.portalsvj.cz/…%A1lov%C3%A9. Platí to, i když ve stanovách byste to možná nenašel.

Faktem zůstává, že SVJ(2000) nemá zákaz podnikat v rámci své právní způsobilosti. Může se to někomu nelíbit, ale to je asi tak vše.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.