Vložil Core (bez ověření), 25. Duben 2019 - 20:34

Jediný kdo tu lže jste vy.

a teď jak to je doopravdy, jo?

  1. Co si s advokátem sjednáte, to máte. Pokud s ním sjednáte, že budete platit jen za úspěšný výsledek sporu a on na to přistoupí, tak platíte jen za úspěch ve sporu. Málokterý advokát ale na takovou věc přistoupí samozřejmě, protože soudy jsou nevypočitatelné.
  2. Není pravda, že advokát si může lhát jak chce. Naopak, na práci advokáta se vztahuje zákon o advokacii, zkuste ho otevřít a uvidíte, jaké má povinnosti. Dále tzv. PRAVIDLA PROFESIONÁLNÍ ETIKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE ADVOKÁTŮ ČESKÉ REPUBLIKY, což je stavovský předpis vydaný Českou advokátní komorou. V něm je výslovně zakázáno advokátovi uvádět vědomě nepravdivé informace (čl. 4 odst. 3). Pokud to advokát poruší, zahájí s ním ČAK kárné řízení, může dostat pokutu, může mít pozastavenu činnost, nebo může být rovnou vyškrtnut.
  3. Není pravda, že advokát není odpovědný za své pochybení. Advokát odpovídá za škodu, kterou způsobí jako kdokoli jiný. Ještě více než kdokoli jiný, podle § 2950 věty první občanského zákoníku hlásí-li se někdo jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Od toho jsou všichni advokáti povinně pojištěni přinejmenším na částku 6 000 000 Kč.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.