Vložil AsiTak, 23. Červen 2015 - 14:07

Uniká mi smysl Vašeho příspěvku. Chcete-li něco klasifikovat, je třeba definovat klasifikační hledisko a pak aplikovat. Potom příklady může vytvářet každý sám a nikdo nepotřebuje ty Vaše. Zkrátka, musíte nejdřív definovat co je „úň“ a pak můžete o něčem tvrdit zda je „úň“, či nikoliv. Předpokládám, že charakteristiky „záloha/příspěvek“ považujeme za charakteristiky finančních plnění (plateb).
SVJ ve vztahu k dodavatelům a odběratelům má standardní postavení ekonomického subjektu a i dodávky plnění dle charakteru dodávky hradí standardně a tyto platební operace nemají nijakou vazbu na vlastníky resp. na jejich platby.
SVJ ve vztahu k vlastníkům má nestandardní ekonomické postavení, neboť vlastník nekupuje dodávky správy domu a pozemků nebo „služeb“ ale hradí náklady dodávek buď již realizovaných nebo plánované k realizaci a zahrnutých do položek předpisu plateb. Z hlediska placení plateb vlastníkem, rozdíl mezi položkou „zálohovou“ nebo „příspěvkovou“ není žádný, rozdíl vzniká tím, zda následně aplikujeme vyúčtování (zálohové financování) aplikujeme vždy, kdy nelze předem stanovit vzniklý náklad a příspěvkové kdy je známa výše budoucího nákladu. Toto rozlišení lze považovat i za definici uvedených pojmů. Co SVJ dává do položky předpisu plateb je individuální a až na některé výjimky („služby“) dle názvu položky předpisu plateb nelze určit, zda se jedná o placení zálohy nebo příspěvku. Vzhledem k tomu, že položka předpisu tvoří rozpočtem (odhadem) podmínka „předem stanovená výše nákladu“ nelze téměř nikde aplikovat a proto se zavádí pojem „zálohový příspěvek“. Z toho je zřejmý, že rozlišení plateb dle pojmů „záloha/příspěvek“ je nadbytečný a spíš komplikuje pohled na ekonomiku SVJ než napomáhá k zjednodušení.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.