Vložil lake, 31. Březen 2015 - 10:49

Ustanovení § 1206 se nevztahuje na SVJ(2000), ostatně to platí pro celou část „Bytové spoluvlastnictví“. Ustanovení § 1206 dopadá samozřejmě pouze na právnické osoby SVJ(2012) vzniklé podle NOZ v domech rozdělených na jednotky(2012) ode dne 1.1.2014. Je to v NOZ výslovně uvedeno.

Je pravda, že ZoVB již neplatí. Ale to nemá žádný vliv na to, že vztahy vzniklé do 31.12.2013 se i nadále řídí podle dosavadní právní úpravy. Viz § 3028, § 3063, § 3073, § 3081 NOZ a další.

Právnická osoba SVJ(2000) vzniklá podle ZoVB má stále pouze ty pravomoci, kterí měla při svém vzniku. Žádná nová oprávnění na úkor vlastníků jednotek nezískala. O technickém zhodnocení společné věci rozhodují vlastníci jednotek, a to tříčtvrtinovou většinou všech (§ 11 odst. 5 ZoVB). Pokud by se hlasovalo podle § 1206 NOZ, byla by ke stejnému rozhodnutí potřebná dvoutřetinová většina všech spoluvlastníků (§ 1129 NOZ).

V žádném případě by ke schválení takové úpravy nepostačovala pouhá nadpoloviční většina zúčastněných.

Bylo možno se proti průběhu hlasování a proti znění zápisu obrátit na soud. Ten by posoudil jako otázku předběžnou, zda pro spoluvlastnické rozhodování ve vašem domě platí souhlas všech podle vašich stanov, nebo 3/4 většina podle ZoVB, či snad 2/3 většina podle NOZ.

Pouhým dopisováním s výborem nedosáhnete ničeho. Jetliže jste se neobrátil na soud, pak se nedivte, že v domě probíhají přípravy a začíná se instalovat nové potrubí. Kdo se nestará o svá práva, ten o ně přichází. To platí podle ZoVB i podle NOZ.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.