Vložil lake, 19. Březen 2015 - 9:44

Podle ZoVB platí, že ke opravě či změně společného majetku je nutná tříčtvrtinová většina všech vlastníků jednotek (§11 odst. 5 ZoVB). K vytvoření nové společné věci, která by měla být společná všem vlastníkům jednotek, je však nutná změna prohlášení vlastníka. Tedy souhlas všech,kterých se změna má týkat.

Pokud se na zřízení rozvodu vody dohodli pouze někteří vlastníci jednotek, nelze samozřejmě toto financovat ze společných záloh, které byly vybrány ke zcela jiným účelům.

Jsou-li v domě jednotky(1994) a platí prohlášení vlatníka podle ZoVB, pak nové zařízení se stane společnou částí budovy, která bude společná vlastníkům jen některých jednotek (§ 4 odst. 2 ZoVB).

Podle ustanovení NOZ o spoluvlastnictví platí, že k rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků (§ 1129 NOZ).

Zároveň však platí, že by se jednalo o změnu prohlášení. K tomu je ovšem nezbytná dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody (§ 1169 odst. 2 NOZ).

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.