ZoVB žije dál

Vložil lake, 17. Únor 2015 - 16:37 ::

V jiné diskusi citoval pan Návštěvník právní texty:

Připravovaná novela zákona o službách uvádí
„1. V § 2 písm. a) bodě 2 a písm. b) bodě 2 se slova „vlastnictví bytů“ nahrazují slovy „bytové spoluvlastnictví“.
Důvodová zpráva novely k tomu uvádí:
„Zákon č. 72/1994 Sb. byl zrušen, současná úprava je provedena v zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v oddílu bytové spoluvlastnictví.“

Autor novely i důvodové zprávy je hlupák. Pojem „vlastnictví bytů“ označuje jinou právní úpravu než „bytové spoluvlastnictví“. ZoVB je mezi námi a žije dál. ZoVB nezemřel. Pouze byl zrušen.

ZoVB je jako ten kocour, kterého srazilo auto v Tampa Bay. Majitel pochoval kocoura na zahradě. Kocour se po pěti dnech vyhrabal a vrátil se domů. Je v péči veterináře a zotavuje se: http://zpravy.idnes.cz/…ranicni.aspx?….

Stejnou chybu udělali popletení zákonodárci i v jiných právních předpisech.

  • Je pravda, že zákon č. 72/1994 Sb. byl zrušen.
  • To ovšem neznamená, že by zanikly právní vztahy a právnické osoby vzniklé podle zrušené právní úpravy.
  • K tomu viz obsah § 3028 a § 3063 NOZ.
  • SVJ(2000) se nemůže stát jinou právnickou osobou podle jiného zákona, protože autor zákona úplně zapomněl na přechodové ustanovení v NOZ. Žádná povinná transformace se tedy nekoná.
  • Proto se se podle ZoVB postupovalo, postupuje, a bude se postupovat i nadále.

Pokud autoři zákonů a zákonodárci tuto základní skutečnost nevědí, jde o omezence, kteří nerozumějí právu a nectí Ústavu. O tom, že ZoVB se bude používat i nadále, judikoval Nejvyšší soud hned po nabytí účinnosti NOZ (v lednu 2014):

Rozsudek Nejvyššího soudu 26 Cdo 3100/2013, ze dne 16.1.2014
"V dalším řízení odvolací soud nepřehlédne, že i když zákon č. 72/1994 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2014 zrušen (§ 3080 bod 60. o. z.), stejně jako z. č. 40/1964 Sb. (§ 3080 bod 1. o. z.) a bytové spoluvlastnictví je upraveno v o. z. (§ 1158 – § 1222), právní poměry vzniklé před účinností o. z., tj. před 1. 1. 2014, se řídí dosavadními právními předpisy (§ 3028 odst. 1, 3 o. z.).

Vlastnictví bytů se prostě řídilo, řídí a bude řídit podle ZoVB i po zrušení tohoto zákona. Právni poměry mezi vlastníky jednotek v SVJ(2000) se neřídí podle ustanovení § 1158 – § 1222 NOZ.

Obdobně je v České republice, v Rakousku, v Německu, Lichtenštejnsku i jiných zemích stále platná právní úprava patrového spoluvlastnictví (Stockwerksei­gentum). Je dnes platná a účinná i přes to, že patrové vlastnictví vznikalo v českých zemích pouze od roku 1811 do roku 1879 podle Obecného zákoníku občanského (ABGB, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). ABGB byl na našem území zrušen a zmínka o patrovém vlastnictví definitivně zmizela z československých zákonů v roce 1953. Ale to nic nemění na právním stavu ani na trvajících právních vztazích.

Zajeďte si například do moravských Ivančic. Kupte si tam od patrového vlastníka jedno patro a nechte je zapsat do katastru. Stanete se patrovým vlastníkem. Mezi Vámi a ostatními patrovými vlastníky v domě se při soudním sporu použije ABGB ve znění před novelou z roku 1879.

Už to chápete? Tomu se říká právní kontinuita a právní jistota. Vážení nevzdělaní primitivové, kteří píšete zákony a schvalujete je v parlamentu, asi jste tato slova nikdy neslyšeli …

lake

P.S. Psal jsem o tom v červenci 2013. Každé slovo z toho příspěvku stále platí: http://www.portalsvj.cz/…se-zapomnelo.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.