Vložil PeDuPles (bez ověření), 22. Říjen 2009 - 9:27

Tak teď se Vám povedlo mě zmást v oblasti, ve které jsem původně měla úplně jasno a kterou vlastníkům jako předseda také takto prezentuji. Jde mi o prostor zřejmě zde nazývaný šachtice, u nás umístěný v jádře za záchodem.

Prostým přeměřením se u nás totiž jasně ukazuje, že tento prostor, kterým prochází přívod vody a plynu a odpadové potrubí, je mi dle Prohlášení vlastníka napočten do plochy bytu, tj. je můj a platím za něj jak do dlouhodobých záloh na opravy a údržbu („FO“), tak je mi započten do plochy na vytápění a TUV. Na druhou stranu podle téhož Prohlášení jsou moje rozvody médií od uzavíracího ventilu.

Z toho mi vždycky vycházelo, že společné jsou pouze celé svislé trubky plus ten kousek vodorovné trubky k ventilu jmenované rovněž v PV jako rozvody tepla, SV, TUV, plynu, elektřiny, kanalizace, domovní elektroinstalace a rozvody telekomunikací v části C. Určení společných částí budovy.

Z toho v našem SVJ také vycházíme např. při realizaci oprav. Pokud teče trubka před uzávěrem, hradí opravu SVJ. Pokud za uzávěrem, hradí opravu vlastník. Stejně u odpadového potrubí – pokud je závada v napojení na svislou trubku, hradí vlastník, pokud teče spoj svislé trubky, hradí SVJ.

Protože jsme velmi slušné SVJ, členové se na mě zatím vždy obrátili o radu, jak při rekonstrukci jádra postupovat. Na to jim vždy říkám tři věci:

  1. Statický posudek – je to pro vlastníka jakési alibi, že nezpůsobí přestavbou škody, za které by bez něj odpovídal. Protože ho statik vždy vyhotoví v několika paré, všichni byli ochotni ho nechat založit v archivu SVJ.
  2. Rozvody médií – vždy upozorňuji vlastníka, že svislé trubky jsou společné a vlastník je povinen k nim zachovat přístup. Pokud toto nesplní a v budoucnu bude prováděna rekonstrukce nebo havarijní oprava (což nikdy nelze vyloučit), ponese si náklady na zpřístupnění včetně případného bourání a uvádění do původního stavu vlastník, který společné části znepřístupnil.
  3. Pokud dochází ke změně dispozičního řešení, což většinou ano, když si např. vlastník koupelnu zvětšuje, mělo by toto projít změnou prohlášení vlastníka a na základě toho by také měly být provedeny změny v ploše pro vyúčtování tepla a teplé vody. Protože toto je v zájmu vlastníka, nechávám na jeho rozhodnutí, zda si změnu Prohlášení nechá na shromáždění odsouhlasit, příslušné papíry na vlastní náklady vyrobit a změnu u správce zaevidovat.

K realizaci bodu 3) u nás zatím nikdy nedošlo, zřejmě kvůli množství papírů, které katastr k provedení změny vyžadoval. Protože tím nedochází k poškozování ani SVJ, ani ostatních vlastníků (zde spíše k mírnému zvýhodnění), necháváme to plavat s tím, že za ohlášení změny je zodpovědný vlastník jednotky a případným sankcím by se vystavoval on.

Je tedy někde v naší logice a v našem způsobu chyba? Předem díky za názory.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.