Účtování o předpisu záloh

Vložil lake, 23. Září 2014 - 8:20 ::

V jiné diskusi (http://www.portalsvj.cz/…/15860/85499#…) přišla řeč na předpisy zálohových plateb. O předpisech záloh se obecně neúčtuje, protože by tím vznikl fiktivní stav, který není v souladu se skutečným stavem účetní jednotky. Existuje pouze jediná nesystematická výjimka „na dobré slovo“, která ale není uvedena v žádném celostátně platném právním předpisu. Je to kostlivec ve skříni.

Pan popletený účetní mi k této podivné praxi napsal: „Jak jinak chcete v účetnictví zachytit stav, že má někdo něco uhradit?“.

Pane popletený účetní, jste zřejmě stejně popleten jako ostatní účetní. Snad nerozumíte tomu, že „stav, že někdo má něco uhradit“ je právní vztah mezi osobami navzájem. Obsah účetních knih je vedlejší – pouze odráží jinde a jinak vzniklou právní skutečnost.

Nemusíte účtovat o předpisech záloh. To není nutná podmínka k tomu, abyste mohl po povinné osobě platby vymáhat. Skutečný právní stav a obsah účetnictví jsou přece dvě různé věci. Soudu byste musel předložit smlouvy, zápisy ze shromáždění a účetní doklady. Obsah účetních knih není sám o sobě důkazem.

Představte si vlastníka bytu, který nevede účetnictví a od svého nájemce vymáhá nájemné či zálohy na služby. Myslíte snad, že soud jeho nárok zamítne jen proto, že ty částky nejsou zachyceny v účetních knihách?

A platí to i obráceně: jestliže protiprávně účtujete o neexistujících zálohách, nejste oprávněn je vymáhat, a soud Vám nepřisvědčí, i když snad v účetnictví máte tyto částky zavedeny. Pletete si zřejmě skutečně existující právní stav se stavem účetnictví. Obsah účetnictví může někdy podstatným způsobem zastírat stav skutečný (právní).

Viz známý švindl, kdy SVJ účtuje nesprávně o splátkách jistiny svého úvěru, jako by šlo o náklady na správu domu, a vymáhá na to peníze předepsané a označené protiprávně jako „zálohy na správu“. A to i přes to, že ty protiprávně označené platby vůbec zálohami na správu nejsou. Jde o splátky od dlužníků, které jsou nesprávně označeny a nesprávně zaúčtovány. A přitom toto SVJ vůbec neúčtuje o skutečných pohledávkách za vlastníky, vzniklých v minulosti úhradou skutečně vynaloženého nákladu na správu.

Jste-li opravdu účetní, pane „popletený účetní“, měl byste dobře vědět, že o předpisech záloh nemůžete pro SVJ účtovat. Jediná speciální výjimka (ovšem bez jakéhokoliv podkladu v celostátně platném právním předpisu), a pro jediný speciální případ, je ČÚS 017, který NENÍ celostátně platným právním předpisem. To se týká výhradně podnikatelů a opakovaných zákoh na služby. Jde o podivnou výjimku, která jde proti celému systému účetnictví a její použití způsobuje účetním neustále zmatky a problémy.

Přečtěte si:
http://www.portalsvj.cz/…platby-zaloh#…
http://www.portalsvj.cz/…-zaloh-v-svj#…

lake

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.