Vložil lake, 20. Srpen 2014 - 11:01

Josef Kolovrat napsal: „Ve druhém případě nevidím problém ve vyrovnání, protože ze zákona majitel musí hradit dle společné dohody finance do FO …“

Pane Kolovrate, právě kvůli takovým neználkům jako jste Vy zde musím dokola opakovat, že dluh SVJ je něco jiného než dluh vlastníka jednotky. Takže:

  • Žádný „fond oprav“ neexistuje a nikdo není povinen nic hradit na takový nesmyslný účel.
  • Nabyvatel jednotky není povinen nic hradit SVJ jen z toho důvodu, že společenství kdysi dostalo hromadu peněz od banky (na úvěr) a teď je splácí.

Dokud jsou vlastníci jednotek stejní, nic se neděje, protože nejspíše bez protestů platí (i když důvod platby je označen nesprávně). Problém se zpravidla provalí teprve v okamžiku, kdy někdo prodá jednotku a nový vlastník logicky odmítne hradit v zálohách na správu tyto sešvindlované a pro něj bezdůvodné platby. Náklad na opravu/zlepšení domu je totiž povinen uhradit pouze ten, pro koho SVJ náklad vynaložilo.

Může být, že v některých SVJ se členové výboru dopouštějí trestného činu zpronevěry či podvodu tím, že na vlastníkovi se snaží vylákat finance pod záminkou „záloh na správu domu“. Tyto prostředky pak používají v rozporu s jejich účelem k úhradě vlastního dluhu SVJ u banky.

Existuje samozřejmě dluh vlastníka jednotky vůči SVJ (vzniklý z povinnosti uhradit SVJ částku za opravu/zlepšení jeho vlastního majetku). To nemá nic společného s dluhem SVJ vůči bance.

Ale dluh vlastníka vůči SVJ podléhá promlčení, jako každý dluh. Promlčecí doba je dvouletá od okamžiku, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. V mnoha SVJ nebylo vůbec započato s vymáháním této pohledávy SVJ. Společenství prostě „zapomnělo“ po opravě či rekonstrukci jejich domu vlastníkům sdělit výši dlužné částky a nevyzvalo je nikdy k úhradě.

Jestliže už uplynula promlčecí doba, pak dluh není možné vymoci ani soudně, pokud dlužník vznese námitku promlčení. Neuvěřitelné? Ano, taky mi to tak připadá. Ale to je velmi častá situace, se kterou se žádný předseda SVJ zde nepochlubí.

Pokud zůstatek dluhu vlastníka vůči SVJ lze vyčíslit a prodávající nenamítne jeho promlčení, kupující může od něj dluh převzít (dohodou). Tím bude on sám zavázán k úhradě vůči SVJ, jestliže jej SVJ přijme jako nového dlužníka podle § 1888 odst. 1 NOZ, případně podle § 1186. Ovšem donutit k tomuto kroku prodávajícího i kupujícího není možné nijak.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.