Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 16. Červen 2014 - 10:47

Lake uvádí:

„Pro vnitřní právní poměry mezi SVJ(2000) a členy této právnické osoby, vzniklé do 31.12.2013, se se použije dosavadní právní úprava (to jest ustanovení ZoVB a stávající stanovy). Viz § 3028 NOZ. Toto potvrdila i expertní skupina KANCLu

Lake má na mysli tuto část Stanoviska Kanclu č. 10 – k použití vzorových stanov SVJ po nabytí účinnosti:

„Společenství vlastníků jednotek vzniklé před účinností NOZ se bude i po účinnosti NOZ nadále řídit vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády č. 371/2004 Sb., i když tento právní předpis pozbyde účinnosti ke dni 31. 12. 2013. Stanovy se totiž stávají součástí vnitřních právních poměrů této právnické osoby.“

Lake ovšem nepochopitelně ignoruje hned navazující část v tomto stanovisku Kanclu:

„Podle ustanovení § 3041 odst. 2 NOZ stanovy společenství vlastníků jednotek, které budou odporovat donucujícím ustanovením NOZ, pozbydou závaznosti dnem nabytí účinnosti NOZ. Společenství vlastníků jednotek proto přizpůsobí své stanovy dle § 3041 odst. 2 NOZ do tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ a doručí je příslušnému krajskému soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek.“

Z toho lze vyvodit, že KANCL považuje podle § 3041 odst.2 do­savadní SVJ vzniklá podle ZoVB za SVJ upravená NOZ (§ 3041 – „Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti …“). Z výkladu KANCLu vyplývá, že ustanovení dosavadních stanov, které budou odporovat donucujícím ustanovením NOZ, pozbydou závaznosti dnem nabytí účinnosti NOZ (NOZ vč. části „bytové spoluvlastnictví").

Jediné možné vysvětlení, proč se KANCL ve svém stanovisku o neplatnosti a přizpůsobení stanov SVJ odvolává na § 3041 je, že považuje (na rozdíl od p. Laka) SVJ vzniklé před r. 2014 za právnickou osobu upravenou NOZ, právě o takových osobách § 3041 hovoří. Pokud by KANCL nepovažoval SVJ (2000) za právnickou osobu upravenou NOZ, jeho odvolání na § 3041 by nemělo žádný smysl a KANCL by se na něj ve svém stanovisku vůbec neodvolal. To je ovšem v rozporu s výkladem p. Laka, který proto vysvětluje uvedené stanovisko manipulativně.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.