Vložil P_V (bez ověření), 6. Červen 2014 - 17:36

Děkuji.
Takže navržené znění bude:

§7/4/a
(Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími XXX dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; vlastníci a uživatelé prostor budov jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,

§7/4/f (nový)
vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití (dále jen „konečný zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov měřiči spotřeby tepla, chladu a teplé vody způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem; konečný zákazník má právo na instalaci těchto měřičů a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu.

§7/9 Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími XXX dodávku tepelné energie, rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov měřiči spotřeby tepla, chladu a teplé vody konečným zákazníkům, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis.

článek II – Přechodná ustanovení
(nový) 5. Měřiči spotřeby tepla, chladu a teplé vody podle § 7 odst. 4 písm. f) zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se rozumí přístroje registrující dodávku tepelné energie podle § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pokud se nemýlím, tak:

  • povinnost ze 7/4/a se přesunula do 7/4/f
  • nový odstavec 7/4/f nám říká, kam ty přístroje přijdou (do bytů a nebytů, kde se nacházejí koneční „zákazníci“ nakupující teplo od SVJ)
  • změna odstavce 7/9 je kosmetická
  • nový přechodný odstavec 5 říká že měřiče jsou i registrační přístroje, aniž by exaktně definoval co to tedy ta registrace je
  • nový tajný odstavec 7/4/g snad konečně poví, co je registrace…

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.