Vložil lake, 14. Květen 2014 - 15:24

Pane P_V, můžete nám tedy zde uvést onu definici „přístroje registrujícího dodávku tepla“, nebo alespoň odkaz na celostátně platný právní předpis, který takovou definici obsahuje?

Samozřejmě znám ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii. Tato norma definuje:

Registrační měřicí přístroj (recording measuring instrument, registrierendes Messgerät) je měřicí přístroj, který poskytuje záznam hodnoty měřené veličiny nebo hodnoty, která je s ní vázána.
  • Měřenou a registrovanou veličinou ovšem v tomto případě nemá být teplota ve °C (to by zákonodárce jistě použil termín „registrační teploměr“).
  • Měřenou a registrovanou veličinou nebude ani teplo v kWh či J či GJ (to by zákonodárce jistě použil termín „měřič tepla“ podle vyhlášky o metrologii).
  • Oním přístrojem nemůže být registrační měřič tepelného příkonu bytu (v kW, či J/s), protože takové zadání je zjevně nerozumné a technicky nesplnitelné.
  • A stále nevíme kde se mají tyto přístroje nacházet, aby byl splněn požadavek zákona: Jeden přístroj pro dům? Jeden přístroj pro byt? Jeden přístroj pro radiátor? A na stoupacím potrubí topení musí být také?

Domnívám se, že přístroj „jablko Golden Delicious“ bude plnit požadavky zákona do té doby, dokud si z nás zákonodárci nepřestanou dělat legraci nesrozumitelnými zákony.

lake

P.S.: Vaše poznámka o pojmu „teplota“ je ovšem nepřípadná: tento pojem má svůj jednoznačný fyzikální význam a je definován v mezinárodně uznávaném systému jednotek SI (Système international d'unités). Veličina „dodávka tepla“ však v SI definována není.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.