Vložil lake, 2. Únor 2014 - 10:40

Prohlášení tedy říká, že oba pozemky (nádvoří i zahrada) jsou ve vlastnictví města. Jste zřejmě pouze uživateli cizí nemovitosti.

Prohlášení je vadné pro neurčitost. Neříká nic o tom, jaká práva a závazky k pozemkům přecházejí z původního vlastníka na nabyvatele jednotek v domě (§ 20 odst. 3 ZoVB). Může jít o právo nájmu, či o právo bezplatného užívání cizího pozemku, právo cesty, právo plynoucí z věcného břemene atd. Přechod vlastnického práva v Prohlášení uveden není, takže platí, že vlastník pozemků se nezměnil.

Pokud neprokážete Vaše vlastnictví jinak, pak platí, že ve věci odstranění stavby na cizím pozemku nesvědčí žádná práva vlastníkům jednotek, a už vůbec ne SVJ – právnické osobě. Obracejte se na vlastníka pozemku. Ten jediný je oprávněn k jednání s vlastníkem stavby.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.