Vložil lake, 8. Listopad 2013 - 10:00

Ke způsobu počítání osob v zákonu č. 67/2013 Sb. je možno bezpečně říci, co znamená doba „delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období“. Zákon o službách se ve věci počítání času bude řídit podle zákona č. 89/2012 Sb.. Ten uvádí o počítání času toto:

89/2012 Sb. § 605
(1) Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek.
(2) Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední den měsíce.

Z uvedeného je zřejmé, že podle zákona o službách se nesčítají jednotlivé dny. To by v něm muselo být uvedeno „… budou žít v bytě alespoň 60 dnů v průběhu zúčtovacího období“.

V zákonu o službách jde nepochybně o lhůtu, která se počítá podle měsíců. Tato lhůta počíná plynout dnem, kdy jiná osoba začne žít v bytě/jednotce s nájemcem/vlas­tníkem jednotky. Konec lhůty připadá na den, který se číselným označením shoduje s počátečním dnem. Příklad: osoba zahájila společné žití v bytě/jednotce dne 12. února 2014. Rozhodným (posledním) dnem dvouměsíční lhůty bude den 12. dubna 2014.

  • Pokud tato osoba žije v bytě kratší dobu než dva měsíce (např. odstěhuje se 11. dubna 2014), nezapočítá se vůbec do počtu osob pro služby, neboť podmínka uvedená v zákonu nebyla splněna.
  • Pokud tato osoba žije v bytě s nájemcem/vlas­tníkem alespoň dva měsíce nepřetržitě, nebo déle, započítá se do počtu osob pro služby. Započte se mimimálně jako 1/6 osoby, nebo více – podle skutečné doby od počátku do konce společného žití v bytě/jednotce.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.