Vložil Pavel, 2. Září 2013 - 15:00

Pane lake,

1)k tomu, zda se musí upravit stanovy stávajících SVJ se nevyjadřuji, zde zkrátka panují 2 názory a nepochybně zvítězí ten správný. Sice možná až za několik let, ale buďme optimisty, že alespoň někdy :-))

2)obecně k § 1180/2 jsem se ptal již v únoru KANCLu

http://www.portalsvj.cz/…0–2-podle-ms

a dostal jsem odpověď

„Vážený pane, obecně jsou práva a povinnosti vlastníků jednotek upravena v §§ 1175–1188 NOZ, ale úpravu členských práv a povinností vlastníků jednotek obsahují stanovy SVJ (§ 1200 odst. 2 c) NOZ).

V těchto stanovách si mohou vlastníci jednotek ujednat odchylně od zákona i příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti (§ 1180 odst. 2 NOZ).“

KANCL část třetí NOZ asi za kogentní nepovažuje. Jejich názor neobhajuji, jen konstatuji, že je šířen a nepochybně ho může někdo použít na shromáždění.

3)samostatným problémem je, co je „vlastní správní činnost“. Patří sem např. pronájem sálu na shromáždění? Návrh NV je uvozen ošemetným slůvkem „zejména“.

Hezký den!

Pavel

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.