Vložil lake, 2. Září 2013 - 11:31

Pane Votočko,
skutečnost, že NOZ „natvrdo“ ruší ZoVB, nemá žádný vliv na rozsah práv a povinností dosavadních SVJ(2000), ani na vztahy mezi SVJ(2000) a vlastníky jednotek(1994). Vždyť o tom stále píšu, už rok. Že od 01.01.2014 bude platit pouze NOZ je přece bezvýznamné. Právě NOZ obsahuje toto kogentní přechodové ustanovení:

89/2012 Sb. § 3028
„(3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. “

Stačí jen číst nový občanský zákoník. Sám výslovně vylučuje, aby se dosavadní vztahy mezi SVJ a vlastníky jednotek řídily podle NOZ. Protože nikde nestanoví „jinak“.

Jistě Vám neušlo, že ty „dosavadní právní předpisy“ zmíněné v NOZ jsou zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. a nařízení vlády č. 371/2004 Sb. o vzorových stanovách. A pojmem „smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“ míní NOZ stanovy všech 55000 SVJ v tomto státě.

Ještě je na tom někomu něco nejasného?

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.