Vložil lake, 2. Září 2013 - 9:05

Pane Anonymous,
nepodložené názory (které jsou navíc ve zřejmém rozporu se zněním zákona a s judikaturou Ústavního soudu) nelze brát vážně. I kdyby je opakovalo tisíc právnických neználků, uklízeček a traktoristů. Já raději vycházím z právních skutečností, platných v tomto státě:

  • ze znění zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník,
  • z právní nekompatibility dvou definic jednotky. dvou definic právnické osoby SVJ a dvou definic správy domu (podle zákona č.72/1994 Sb. a podle zákona č. 89/2012 Sb.),
  • z Ústavy ČR, která neumožňuje státní moci zavést retroaktivitu právního předpisu bez výslovné a jednoznačné zákonné úpravy,
  • z obecně závazných nálezů Ústavního soudu k otázce (ne)přípustnosti retroaktivity: Pl. ÚS 78/92, Pl. ÚS 21/96 (publikován ve Sbírce zákonů jako předpis č. 63/1997 Sb.), Pl. ÚS 17/11 (publikován ve Sbírce zákonů jako předpis č. 220/2012 Sb.).

Nicméně: Nebude problém technicky novelizovat NOZ tak, aby speciální právní úprava bytového vlastnictví v NOZ (§ 1158 až § 1222) dopadala přiměřeně i na současná SVJ(2000), která tímto zákonem upravena nejsou. Zatím se žádná novela oficiálně nechystá. Dosud jediný publikovaný návrh takové novely zákona č. 89/2012 Sb. najdete zde.

V budoucnu může novela v tomto smyslu být přijata – a pak bude aktuální to, co popisuje úvodní příspěvek. Tak je třeba rozumět upozornění pana Pavla: navrhuje připravit se na to, co je dnes bezpochyby rozporné s právem, ale může být v budoucnu uzákoněno i pro SVJ(2000) a nynější vlastníky jednotek.

Tedy – pokud zombie procitnou a vrátí se jim ztracený rozum; k tomu viz diskuse NOZ: Dodělej do­ma 4.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.