Vložil lake, 1. Září 2013 - 2:52

Pane Pavle,
mnohem více bych ocenil, kdybyste namísto subjektivních názorů pana Čecha a dalších právníků citoval alespoň jediný jejich právně podložený výklad.

Jde o jednoznačný případ nepravé retroaktivity. Všechna SVJ(2000) se budou řídit podle zákona č. 89/2012 Sb. pouze v právních vztazích, které vzniknou dne 1. ledna 2014 a později. Vyplývá to přímo z přechodových ustanovení NOZ. Nebudou se však NIKDY řídit částí NOZ pojednávající o bytovém vlastnictví. Tato část pro ně není určena, netýká se jich, ani se jich po nabytí účinnosti NOZ týkat nebude.

Pan JUDr. Čech nijak nereflektuje zcela zjevný fakt, že SVJ(2000) není „právnickou osobou upravenou tímto zákonem“. Není to SVJ(2012). Není to spolek. Nepatří tedy do kategorie právnických osob, o kterých se zmiňuje § 3041 NOZ. Pouze osoby upravené „tímto zákonem“ mají povinnost přizpůsobit svůj zakladatelský dokument novému Občanskému zákoníku.

Pro právnickou osobu, o které se NOZ nezmiňuje, tato povinnost samozřejmě neplatí. To je základem pro ústavně konformní výklad. Pokud to některý právník nedokáže pochopit, měl by vrátit diplom. Jde o tak triviální skutečnost, že je nutno začít pochybovat o zdravém rozumu těch, kdo tento fakt dlouhodobě ignorují.

Já jsem se podrobně zabýval ústavnim rozměrem této věci. Označil jsem a citoval příslušné nálezy Ústavního soudu:
http://www.portalsvj.cz/…j-podle-zovb#…
http://www.portalsvj.cz/…j-podle-zovb#….
Právní postavení SVJ(2000) po nabytí účinnosti NOZ jsem popsal zde:
http://www.portalsvj.cz/…i-prof-elias#….
Navrhl jsem k tomu ústavně konformní novelizaci § 3041 NOZ:
http://www.portalsvj.cz/…dodelej-doma.

Mnou výše citované nálezy ÚS (vydané ve Sbírce zákonů jako celostátně platné předpisy) tvoří ucelený a konstantní výklad práva. Jednoznačně a opakovaně uložil Ústavní soud orgánům státní moci, aby v případě nepravé retroaktivity byla dotčená práva a povinnosti stanoveny pomocí jednoznačné právní úpravy.

Toto v NOZ uvedeno není. (To bylo pro JUDr.Čápa)
Není. (To bylo pro JUDr. Eliáše, který to ostatně sám potvrdil)
Není. (To bylo pro JUDr. Melzera)
Není. (To bylo pro Mgr. Holuba)

A mohu toto klidně zopakovat pro všechny právní neználky, jejichž nepodložené subjektivní názory zde budou zveřejňovány. Od kdy o právu rozhodují jednotliví právníci, uklízečky a traktoristé? Dokud neocitujete alespoň jeden právně podložený výklad namísto subjektivních tvrzení, budou to jen další shluky písmenek. Nikoliv výklady práva.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.