Vložil lake, 1. Srpen 2014 - 8:53

Neználku, Vy se nepoučíte? Pletete si šíření počítačového programu s šířením údajů z katastru. To není normální uvažování normálního člověka, to jsou paranoidní bludy.

Pletete si také užití údajů z katastru podle § 53 zákona č. 256/2013 Sb. věta první, s šířením údajů z katastru podle § 53 téhož zákona věta druhá. Zákonodárce věděl, proč tyto dvě činnosti od sebe odlišil.

  • Autor programu nešíří žádné údaje z katastru. On pouze šíří (distribuuje) svůj program, a to bez jakýchkoliv údajů z katastru.
  • Samotný program žádné údaje z katastru nešíří, to je Neználkův blud. Program pouze legálně získává údaje z katastru a ukládá je na paměťové medium počítače. Jak s těmito údaji majitel počítače naloží je samozřejmě úplně jiná záležitost.
  • SVJ, které program používá, nešíří žádné údaje z katastru. Pouze užívá údaje z katastru, a to pro svou vnitřní potřebu, a pro splnění zákonného účelu, pro který SVJ vzniklo.

Co je oprávněné „užití údajů z katastru“ definuje samotný zákon č. 256/2013 Sb. ve svém ustanovení § 1 odst. 2. Užitím údajů z katastru (ve smyslu § 53 věta první) zákon rozumí užití informací z katastru k těmto účelům (výčet je taxativní):

256/2013 Sb. § 1
(2) (…) k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické, (…)

SVJ nepochybně užívá údaje z katastru pro tyto zákonné účely. Tím bychom mohli tuto zbytečnou diskusi uzavřít.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.