Vložil Neználek' (bez ověření), 1. Srpen 2014 - 4:16

…Žádné SVJ zákon neporušilo, jestliže si prostřednictvím počítačového programu opatřovalo volně přístupné údaje z katastru pro svou vlastní potřebu…

 • §11/5 vyhl. 162/2001
  Údaje z katastru získané v elektronické podobě lze šířit pouze na základě smlouvy, kterou Úřad nebo katastrální úřad jménem státu uzavře s žadatelem o šíření údajů z katastru
 • §23/1 vyhl. 358/2013
  Údaje získané z katastru lze šířit pouze na základě písemné žádosti, se kterou vysloví Úřad nebo katastrální úřad souhlas
 • vyhl. 358/2013 je tedy ještě restriktivnější než vyhl. 162/2001, neboť zapovídá šíření i ve všech formách odlšných od elektronické.

 • Podle mne se „šířením“ rozumí sdělování/zpřís­tupňování údajů zjištěných z KN → spočitatelnému nebo nespočitatelnému nikoli mizivému počtu fyzických osob a to libovolnou formou.
 • Tzn. že program vytvořený za účelem přístupu k webovým službám nebo k vytěžování webových stránek je nepochybně „technickým prostředkem“ umožňujícím „šíření“, přičemž odpovědnost za sled programových instrukcí, které program vykonává za účelem nahrazení interaktivního přístupu „spotřebitele údajů“ katastrem poskytovaných údajů, má autor-výrobce programu.
 • Jedině pokud se autor/výrobce nestane distributorem, jedině tehdy lze nyní! dovodit, že „Údaje získané z katastru“ nejsou šířeny v rozporu s §23/1 vyhl.358/2013. Pokud fyz.os. pro SVJ z KN stáhne nějaké údaje, tak není v rozporu s §23/1 až do chvíle, než údaje zapracované do jiných svých sestav či výstupů nesdělí tj. nerozšíří mezi jiné fyz.os. (spoluvlastníky v SVJ)
 • Autor/výrobce se však stane distributorem již ve chvíli kdy „program“ umožňující získat údaje z KN předá/prodá jiným fyz.osobám (konzumentům) za účelem získání údajů a KN konzumenty samotnými. V tuto chvíli již musí disponovat smlouvou, se kterou vyslovil KN souhlas (§23/1). Před „konzumací údajů stažených z KN“ (např.seznam bytových jednotek pro účely evidence na Shromáždění vlastníků) by měl autor/výrobce uhradit cenu (§23/2) podle pol. 4004 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 358/2013 Sb. tzn. průměrně jedna A4 za 50 kč na 25–30 řádků.
 • pro praxi je zřejmé, že autor/výrobce programu, který neumožní evidenci „šířených“ informací za účelem sumarizace úplat dle §23/2 a nemá od KN odsouhlasenou písemnou žádost – porušuje vyhl.358/2013.
 • Z první části předchozí věty, lze pak vyvodit proč KN zavedl CAPTCHu: na konzumenty údajů z KN (seznam pro prezenční listinu pro Shromáždění apod.), nahlíží jako na potenciální „vytěžovače“ přičemž předpokládanou popisnou vlastností „vytěžovače“ je fakt že „…neodborně využívá nebo zneužívá aplikace a služby [KN] k neoprávněnému vytěžování údajů z katastru…“ a PROTO je „…Úřad oprávněn v tomto jednání zabránit technickými prostředky…

 • Tak praví zákon. Že se to v praxi děje jinak – že rádi používáme programy pro vykrádání cizích databází – je pro pochopení kdo a jakým způsobem porušil zákon, irelevantní.
 • pokud máte někdo jiný, pravdivější příběh pro výklad pojmu „šíření“ (v kontextu tohoto vlákna) – pak jej uveďte

Neználek'

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.