Vložil Yorkshire (bez ověření), 22. Červenec 2013 - 23:57

Můj názor je takový.Bytový dům s více byty, včetně příslušných částí nebytových prostor a odběrného plynového zařízení, které vlastní fyzické osoby (občané). Tito vlastníci jsou povinni vytvořit subjekt s právní subjektivitou, který má za povinnost zajišťovat provádění kontrol a provozních revizí podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. – a to v té části odběrného plynového zařízení, která není v osobním užívání uživatelů bytů. Je to společné odběrné plynové zařízení (domovní rozvod), společné kotelny, sušárny, klubovny apod. Ty části odběrného plynového zařízení, které jsou předány k osobnímu užívání uživatelů bytů nebo nebytových prostor, nepodléhají podle ustanovení § 1 odst. (3) vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. povinnosti provádět kontroly a provozní revize. Jedná se přitom o spotřební rozvod včetně připojení spotřebičů a spotřebiče v bytech.

Společenství vlastníků se stará a odpovídá pouze o část vybraného technického zařízení, které se dle zákonných norem nazývá „odběrné plynové zařízení“. V praxi se v jedná o „domovní rozvod NTL plynovodu“, který začíná hlavním uzávěrem pro dům a končí hlavním uzávěrem před plynoměrem, za jehož provoz, údržbu, kontroly a revize odpovídá společenství vlastníků. Další část „odběrné plynové zařízení“, včetně zařízení pro konečné využití plynu (plynové spotřebiče) je ve vlastnictví, správě, údržbě a servisu pouze vlastníka dané jednotky. Z hlediska právních předpisů a norem je vlastník jednotky odpovědný pouze výše uvedeným zákonným normám napřímo a ne SVJ. Dále chci připomenout, že proplácením revizí v bytových jednotkách se SVJ dopouští porušování zákona – porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst.1 TZ, a je jen na vlastnících , kdy jim dojde trpělivost a podají trestní oznámení.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.