Vložil lake, 10. Červen 2013 - 16:44

Taky vlastník napsal: „Že SVJ u „Obavy“ bylo „založeno“ a „vzniklo“ již před 8-lety ale „Obava“ napsal dobře. “

Pokud to nevíte, společenství podle ZoVB se nezakládá. Nemohlo tedy u pana Obavy být „založeno“ před osmi lety. Momochodem, pan Obava si (stejně jako Vy) plete ZoVB a NOZ a domnívá se snad, že vznik SVJ před osmi lety se měl odehrát podle nového Občanského zákoníku, který nabude účinnosti až za rok.

Vaše mudrování o „schvalování Stanov pouze 100% ve stávajících SVJ“ je celkem zbytečné. Nevíte zřejmě, že ve stávajících SVJ jsou stanovy přijímány či měněny tříčtvrtinovou většinou přítomných (§ 11 odst. 4 ZoVB), kdežto stanovy podle nového ObčZ mohou být přijaty pouze se souhlasem všech podle § 1200 NOZ – to je těch 100%, pokud Vám to není jasné.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.