Vložil lake, 10. Červen 2013 - 8:10

Kolemjdoucí napsal: „Víte, že v případě vzniku SVJ u původních vlastníků SBD (kdy se SVJ založí až po poklesu spoluvlastnického podílu SBD pod 1/4) má podle právě Poslaneckou sněmovnou schvalovaného Vl.n.z. o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů dle §24 odst.3 stačit ke schválení stanov nadpoloviční většina přítomných?“

Samozřejmě že to vím. Ale jedná se o pouhý vládní návrh. Jde také o absurdní a nelogické vybočení z právního rámce, jak doložím dále.

Podle § 26 vládního návrhu zákona (http://obcanskyzakonik.justice.cz/…jednotek.pdf) nejde o domy s jednotkami podle NOZ, nýbrž pouze o jednotky podle ZoVB, které v domě vznikly přede dnem 1. července 2000 a podmínky pro vznik SVJ budou splněny nejdříve 1. ledna 2014.

  • Pokud by se mělo nadále postupovat podle § 11 zákona č. 72/1994 Sb., pak ke schválení stanov by byl nutný souhlas tří čtvrtin přítomných na shromáždění.
  • Pokud by se postupovalo podle zákona č.89/2012 Sb., pak ke schválení stanov by byl nutný souhlas všech vlastníků jednotek.
  • Vládní návrh však naprosto nelogicky stanoví nepřiměřeně nízké kvórum – pouhou nadpoloviční většinu přítomných, a nepodává k tomu jakékoliv zdůvodnění.

Způsob přijetí stanov podle vládního návrhu tedy neodpovídá ani současné právní úpravě, ani právní úpravě účinné od 1. ledna 2014. Jde zřejmě o protiústavní úchylku, jejíž důvod je nejasný. Popletený předkladatel se ani nepokusil vysvětlit proč se odchyluje jak od dosavadního postupu podle ZoVB, tak od postupu podle NOZ. V důvodové zprávě k návrhu zákona není o této záležitosti ANI SLOVO. Jde tedy o projev libovůle předkladatele, který se ani neobtěžoval tento právní exces odůvodnit. Jeho úmysl tedy zůstává neznámý. Viz str. 58 Důvodové zprávy: http://obcanskyzakonik.justice.cz/…jednotek.pdf.

Návrh speciální právní úpravy, na kterou jste upozornil, je tedy možná neústavní. Zakládá totiž bezdůvodnou nerovnost mezi vlastníky jednotek, kteří zakládají SVJ podle NOZ, a skupinou vlastníků jednotek, kteří činí totéž v domech, kde dosud vlastní určitý podíl bytové družstvo. Cituji z Listiny základních práv a svobod, článek 11:

  • „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.“.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.