Vložil Zdenek 22, 6. Červen 2013 - 11:06

Pane Lake, z čeho dovozujete, že věta „K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.“ z § 1206/2 neplatí pro § 1208/a, pokud toto ustanovení není jinak stanovami upraveno?

Každopádně jsem rád, že jsme se alespoň shodli na tom, že zdánlivý problém s rozhodnutím o změně stanov se týká jen těch nově vzniklých společenství podle NOZ, která si toto rozhodování při založení společenství ve stanovách nijak specificky neupraví.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.