Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 6. Červen 2013 - 11:01

Lake uvedl:

„Pan Pavel či kterýkoliv vlastník má zákonné právo zablokovat přijetí stanov podle nObčZ, jestliže neobsahují nižší kvórum pro jejich změnu. To je jeho zákonné právo. V tom případě prostě stanovy nejsou přijaty a SVJ podle nObčZ nevzniká.“

Jak jsem uvedl už zde http://www.portalsvj.cz/…-o-stanovach#… potřeba 100% kvóra pro schválení stanov platí jen pro statisticky malý počet SVJ, Většinou se SVJ zakládají v případech, kdy dochází k rozdělení práva k domu na práva k alespoň pěti jednotkám prohlášením, anebo kdy má dům s alespoň pěti jednotkami vzniknout na základě smlouvy o výstavbě. V těchto případech se vyžaduje, aby společenství bylo založeno přijetím stanov osobou, která činí prohlášení, nebo stranami smlouvy o výstavbě.

Víte, že v případě vzniku SVJ u původních vlastníků SBD (kdy se SVJ založí až po poklesu spoluvlastnického podílu SBD pod 1/4) má podle přávě Poslaneckou sněmovnou schvalovaného Vl.n.z. o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů dle §24 odst.3 stačit ke schválení stanov nadpoloviční většina přítomných?

Logicky když v těchto případech stačí většina přítomných ke schválení, stačí také ke změně stanov. Že by pak existovala při změně stanov (kdy stanovy neobsahují konkrétní úpravu pro schvalování změny stanov) u části SVJ potřeba 100% kvóra a u další části SVJ pouze kvórum většiny přítomných?

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.