Vložil lake, 6. Červen 2013 - 9:23

Zdenek napsal: „Dále pak po schválení stanov se stanovy jen „změnují“, pochopitelně kvórem jiným.“

Pane Zdenku, toto není pravda. Váš kuriózní názor jste ničím nedoložil. Vaše slovíčko „pochopitelně“ jste sice do Vaší věty vsunul, ale obvyklý výklad právních předpisů je zcela jiný. Jak jste přišel na to, že při změně má být kvórum jiné? To byste mohl tvrdit, že zákony se v tomto státě sice přijímají nadpoloviční většinou poslanců, ale pro jejich novelizaci (změnu) platí nějaké jiné kvórum, v ústavním zákonu nedopatřením neuvedené.

Naopak platí, že neobsahují-li právní předpis ani stanovy SVJ výslovně odlišné kvórum, pak platí pro změnu stanov totéž kvorum jako při přijetí stanov.

Pro výklad právního předpisu lze analogicky použít ustanovení § 35 Občanského zákoníku:

  • „§35 (2) Právní úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem.“

Tyto pojmy mají shodný právní obsah: přijetí stanov, přijetí nových stanov, přijetí změny stanov, přijetí novely stanov, přijetí úpravy stanov. Ve všech případech jde přece o totéž: Osobám, které jsou vlastníky jednotek, se ukládají určité povinnosti skrze stanovy. Není zde tedy žádný rozdíl, stejně jako není žádného rozdílu mezi přijetím zákona a novelizací zákona.

Opačný názor by vedl k absurdní situaci: Vlastníci jednotek by schválili stanovy podle nObčZ, tedy se souhlasem 100% vlastníků jednotek. Vzápětí by po 30 minutách bylo svoláno první shromáždění, na němž by se hlasovalo o změně přijatých stanov, tentokrát jiným kvórem podle pana Zdenka. Takový výklad zákona je absurdní, neboť jde ve skutečnosti o obcházení zákona.

Nový ObčZ je formulován natolik neurčitě, že neupravuje jednoznačně způsob změny stanov. Je to patrné ve srovnání se změnou Prohlášení vlastníka, které má v zákoně definován jak způsob jeho přijetí, tak i způsob jeho změny.

U změny stanov je nutno vyjít ze zákona a podpůrně ze schválených stanov. Při schvalování stanov si vlastníci samozřejmě mohou určit, že (následné) změny stanov budou probíhat např. kvórem 50% přítomných. Zákon takové úpravě nijak nebrání, neboť jde o vyjádření svobodné vůle vlastníků jednotek. Pokud ovšem vlastníci nepřijali stanovy s takovou konkrétní úpravou, pak tato vůle vlastníků vyjádřena nebyla. Na každou změnu stanov se tedy použije totéž kvórum, jako při jejich přijetí: 100%.

Pan Pavel či kterýkoliv vlastník má zákonné právo zablokovat přijetí stanov podle nObčZ, jestliže neobsahují nižší kvórum pro jejich změnu. To je jeho zákonné právo. V tom případě prostě stanovy nejsou přijaty a SVJ podle nObčZ nevzniká.

Nelze v3ak dodatečně vnucovat vlastníkům změnu pravidel, se kterou sami nevyjádřili souhlas. Opačný názor nemá oporu v zákoně a jde o projev anarchistické libovůle při výkladu právního předpisu.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.