Vložil Neználek' (bez ověření), 5. Červen 2013 - 2:42

…§ 1 214 – většina hlasů všech vlastníků…

 • §1214 zamozřejmě obsahuje dvě kvóra
  1. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy …
   zde je 50% ze všech pokud koná mimo zasedání
  2. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů
   zde je třeba 100% všech – tedy tj. obdoba podoby §15/1 dle ZoVB

…Mám stejný názor mj. s ohledem na § 2 NOZ…

 • tedy pokud argumentuje p.Pavel §2 proti názoru, že §1200/1 není toliko pro založení SVJ (což plyne z Lake-obav o „nepředvídatelné diktatuře většiny), pak je namístě zdůvodnit
  • čím výklad §1200/1 (tj. že není toliko pro založení SVJ) porušuje LZPS
  • proč by měla být použitelnost §1200/1 omezena pouze pro SVJ nově zakládaná dle NOZ, protože poměr SVJ-NOZ a SVJ-ZOVB se nijak významně nepřiblíží. §1200/1,2,3 by tedy měly poměrně mizivou použitelnost.

 • pokud se přijme teze, že §1200/1 platí výhradně na „Založení společenství vlastníků“, pak je logické předpokládat, že i §1200/2 a §1200/3 platí TAKÉ výhradně pro Založení společenství vlastníků“. Z toho jde dále vyvodit, že SVJ může >~25% (§1206/2) nebo >~50% (§1214) ze Stanov odstranit vše
  • co tam dle ZoVB MUSELO být cit.:„musí obsahovatpo celou dobu existence SVJ
  • co tam dle názoru p.Pavla na interpretaci NOZ musí být pouze „po založení“

  Jenže to je kupodivu v rozporu s výkladem uvedeným v DZ k §1200 kde je uvedeno cit. „…k založení společenství vlastníků vyžaduje přijetí stanov a stanoví se jejich povinné náležitosti…“. Já mám za to, že citované znamená, že POVINNÉ náležitosti (§1200/2) nejsou povinné „jen při založení“ ale „po celou dobu existence SVJ“.
  A stejným „průběhovým“ způsobem je tedy nutné vykládat i §1200/1 a §1200/3 tj. i tyto §§ jsou „průběhové“ což konkrétně značí, že formulace v §1200/1 by se měla vyložit tak, že 100% je nutné pro jakoukoliv změnu stanov, už proto že nikde dále není stanovena explicitně povinnost mít Stanovy ve stavu dle §1200/2 neustále tj. po celou dobu existence SVJ jak mo6no vyvodit z textu v DZ (NAROZDÍL od ZoVB!! kde tato povinnost JE).

  Na základě uvedeného je zřejmé, že dovozuje li se platnost §1200/1 jako „pouze při založení SVJ“ jen z důvodu zařazení pod nadpisem „Založení společenství vlastníků“, pak musí uvedené platiti i pro §1200/2,3. Takový výklad je ale rozporný a proto nesrozumitelný. Je pak oprávněné předpokládat, že odpor vůči němu budou mít ti, kterým se uvedené schvalování Stanov jako základního dokumentu poměrem 100% příčí, neboť byli doposud zvyklí, že kvórem „>~25%“ zmanipulovaných ovcí odsouhlasí do stanov jakékoli nesmysly – z jejich pohledu „potřebnými a rozumnými ustanoveními“.

ZHRNUTO

 1. p.Pavel přinesl toliko svou „víru“ avšak nikoli jakékoliv zdůvodnění svého „názoru“ – ten lze jedině „vyvěštit“ – z mého výkladu by jej ale mělo být možné vyčíst… Je také zcela nepochopitelný názor, PROČ by zrovna na schválení „prvních stanov“ mělo mít vyhrazeno kvórum „100%“ a jakákoli jejich následná změna již pouze kvórum „>~25%“. Má snad na toto někdo přijatelné vysvětlení??, protože pokud ne, těžko by se s názorem p. Pavla mohl ztototožnit.
 2. je zjevné, že ani gramatický výklad není v rozporu s LZPS
 3. je zjevné, že induktivní výklad má zjevně ochránit před „…nepředvídatelnou diktaturou většiny…
 4. §1200/1 – 100%… pro JAKOUKOLI změnu Stanov po 1.1.2014
 5. „víra hory přenáší“; ale vynucovaný výklad zjevně vyjeví až soud…

Neználek

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.