Vložil Matějka Jaroslav, 24. Leden 2010 - 13:41

Vážená paní Hana Špalková,

v daném případě by bylo vhodné na shromáždění vlastníků odhlasovat:

  • revize, kontroly a čištění komínu bude pro celý dům = pro všechny vlastníky zajišťovat společenství, které pro daný účel uzavře s oprávněnou osobou Smlouvu na pravidelné revize, kontroly a čištění komínů; a to z důvodu požárně bezpečnostních v případě opomenutí ktéréhokoliv vlastníka vykonat příslušné práce odbornou osobou;
  • náklady za práce dle Smlouvy na pravidelné revize, kontroly a čištění komínů se budou každoročně vyúčtovávat vlastníkům – uživatelům jednotlivých komínů dle skutečných nákladů na jednotlivé komíny, a to z důvodu různého druhu napojených topenišť a tím padem i potřeb četnosti kontrol, čištění či revizí.

Matějka

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.