Vložil Dušan, 29. Listopad 2012 - 19:56

Pane lake, Vy si snad ze mě děláte legraci, když píšete:
„podstatou Vašich námitek je nesouhlas s mým tvrzením: "Technické zhodnocení (nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace společných částí domu překračující částku 40000 Kč) nespadají pod předmět činnosti SVJ, jak jej definuje ZoVB.“
„Toto ale není pouze můj názor. Totéž vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 As 73/2010 ze dne 24. března 2011.“

Tak se tedy podívejme na ten Vámi citovaný výrok NSS:

„Nejvyšší správní soud na tomto místě shrnuje, že jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy jednotky …"

Vy jste si nevšiml, že NSS zde hovoří o jednotce (§ 13 odst.3) a ne o modernizaci, rekonstrukci a stavební úpravách společných částí domu (§ 11 odst.5)?
NSS v tomto rozsudku 9 As 73/2010 totiž řešil spor o stavební úpravu jednotky, toto upravuje §13 odst.3, ve kterém se skutečně požaduje souhlas všech nebo 3/4 většiny vlastníků jednotek, nevyžaduje se usnesení, proto zde NSS logicky uvádí: " … postačuje pro oprávnění ke stavbě souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Pro tento souhlas není založena pravomoc společenství vlastníků či jejich shromáždění, proto se jedná o vyjádření vůle každého konkrétního vlastníka jednotky v domě; bez toho, že by tato vůle měla být vyjádřena hlasováním na shromáždění vlastníků."
Úplně jinak je to při modernizaci, rekonstrukci a stavební úpravách společných částí domu, toto upravuje § 11 odst.5, ve kterém se hovoří o přijetí usnesení, logicky tedy pro tento souhlas je založena pravomoc společenství vlastníků či jejich shromáždění.

Z tohoto důvodu je samozřejmě pak celý ten Vámi učiněný závěr zavádějící a matoucí.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.