Vložil Dušan, 28. Listopad 2012 - 17:17

Pane lake,

K Vašemu tvrzení:
„Jde o to, že (SVJ) není oprávněno uložit vlastníkovi jednotky povinnost skládat na tyto činnosti zálohy podle § 15 ZoVB. Pokud se domníváte opak, uveďte kde je v ZoVB takové oprávnění výslovně stanoveno.“

S tímto tvrzením jsem ve svém příspěvku nepolemizoval jediným slovem, opak se proto nedomnívám a nemád důvod „opak“ uvádět.

K Vašemu tvrzení:
„zabýváte se otázkou, která je podružná a pro okruh otázek v této diskusi je celkem bez významu“

Nemyslím, že jde o podružnou otázku pro tuto diskusi celkem bez významu. Ve svém příspěvku jsem vysvětlil, proč neplatí Vámi uvedené " Technické zhodnocení (nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace společných částí domu překračující částku 40000 Kč) nespadají pod předmět činnosti SVJ, jak jej definuje ZoVB. Pustí-li se společenství do činnosti přesahující rámec jeho zákonné způsobilosti, povinnosti vlastníků jednotek se řídí režimem Občanského zákoníku (§ 3 odst. 1 ZoVB)".

Potom neplatí např. i Vámi uvedené o úvěru na zateplení:

"V případě schválení úvěru na jiný účel, který nesouvisí se zákonným předmětem činnosti SVJ, se vlastník jednotky může domáhat soudního zákazu podle § 11 odst. 3 ZoVB… Rozhodnutí SVJ o takovém úvěru je ostatně absolutně neplatné. Podle § 39 Občanského zákoníku (40/1964 Sb.) platí: Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům… Například polystyrenové zateplení s očekávanou finanční návratností překračující 30 roků by soudem mělo být vyhodnoceno jako technické zhodnocení majetku s nákladem překračujícím 40000 Kč, což nespadá do předmětu činnosti SVJ.“

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.