Vložil lake, 26. Listopad 2012 - 7:26

Pane NeznáIku, dáváte zajímavou otázku.

Žádný celostátně platný právní předpis nezakazuje SVJ, aby si vzalo úvěr. Takže platí, že úvěr si vzít může. Ovšem ze zákona č. 72/1994 Sb. plynou dvě omezení:

  • pokud je financování úvěrem výslovně zakázáno stanovami SVJ,
  • pokud jde o úvěr na činnost překračující zákonnou způsobilost SVJ.

Pod druhý případ by spadal např. úvěr SVJ na vybudování nové chaty pro předsedu SVJ, nebo na technické zhodnocení domu výrazně překračující rozsah nutné údržby a oprav, nebo na vybudování nové věci v domě (kamerového systému, nového výtahu, tepelných čerpadel).

V případě schválení úvěru na jiný účel, který nesouvisí se zákonným předmětem činnosti SVJ, se vlastník jednotky může domáhat soudního zákazu podle § 11 odst. 3 ZoVB. Je totiž zákonným ručitelem za veškeré závazky společenství. Úvěr na účel mimo právní způsobilost SVJ je tedy útokem na samu podstatu jeho vlastnictví.

Rozhodnutí SVJ o takovém úvěru je ostatně absolutně neplatné. Podle § 39 Občanského zákoníku (40/1964 Sb.) platí: „Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.“.

V praxi by soud řešil jako předběžnou otázku zda jde o zákonný účel správy domu, to jest zda úvěr má být použit na zachování domu, na správu, údržbu a opravy jeho společných částí (§ 9 odst. 1 ZoVB). Například polystyrenové zateplení s očekávanou finanční návratností překračující 30 roků by soudem mělo být vyhodnoceno jako technické zhodnocení majetku s nákladem překračujícím 40000 Kč, což nespadá do předmětu činnosti SVJ.

Nejvyšší soud připustil výjimky z tohoto pravidla, jak jsem už zmínil v úvodním příspěvku. Judikáty k tomu ale nejsou k dispozici, zřejmě se dosud neřešilo.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.