Vložil lake, 6. Září 2012 - 4:30

Námitky pana NeznáIka jsou nepodložené a jeho tvrzení ve stylu „co není stanovami dovoleno je tedy zakázáno“ je v přímém rozporu s Ústavou.

Kdyby snad mělo být zakázáno pořizovat záznam z průběhu shromáždění, pak takový nesmyslný zákaz by znemožnil i pořizování jakéhokoliv zápisu. Zápisy přece obsahují jak projev osoby, tak minimálně její příjmení, které umožňuje tuto osobu jednoznačně identifikovat. I hlasování je přece projevem určité osoby, takže podle této zvrácené logiky by bylo zakázáno hlasovat jinak než anonymně. Dokonce pouhé pořízení prezenční listiny ze shromáždění by bylo neoprávněným zásahem do osobnostních práv, neboť by jednoznačně identifikovalo které osoby byly v určité době na určitém místě.

Tento paranoidní výklad zákona tedy ponechme stranou. Judikatura se po víceletém trapném tápání přiklonila (pod tlakem evropských judikátů) k výkladu, že pořizování zvukových i obrazových záznamů je v těchto případech možné. Žádný právní předpis nezakazuje pořizování zvukových záznamů z jednání zastupitelstva obce, z jednání soudu, ze shromáždění SVJ.

Evropský soud pro lidská práva judikoval, že „Důležitým faktorem pro posouzení toho, zda je určitá skutečnost chráněna čl. 8 Úmluvy, je pak i posouzení, nakolik je daná aktivita zaznamenávané osoby veřejná, respektive veřejnosti přístupná“.

Projevy, které jsou proneseny veřejně na shromáždění, určeny všem spoluvlastníkům – členům SVJ a jejichž obsah je povinně zachycen (v zápisu), už z principu nemohou být označeny za projevy „osobní povahy“. Každý, kdo se účastní shromáždění dává konkludentně souhlas minimálně s písemným záznamem svého projevu v zápisu, včetně svého jména. Pak už je vcelku jedno, že jeho projevy jsou zaznamenány i zvukově.

Osoba, která by se pořízením takového záznamu snad cítila dotčena ve svých právech, se může dodatečně domáhat občanskoprávní ochrany své osobnosti podle § 13 občanského zákoníku prostřednictvím příslušného soudu. Ten bude poměřovat právo na ochranu osobnosti s právem na ochranu jiného zájmu chráněného zákonem (v tomto případě s právem na ochranu majetku). Předpokládám, že falšovatel zápisu by neuspěl, neboť jde jednoznačně o trestný čin podvodu. Navíc k pozměňování zápisu již dříve došlo, takže obava o majetek je důvodná.

Viz např. stanovisko ombudsmana o přípustnosti kamerového záznamu v přestupkovém řízení:
 http://www.epravo.cz/…i-73766.html

Viz podrobný rozbor v rozsudku Nejvyššího správního soudu 2 As 45/2010 k přípustnosti kamerového záznamu jako důkaz ve správním řízení:
 http://www.nssoud.cz/…revedeno.pdf

K přípustnosti kamerového záznamu (pořízeného bez vědomí natáčené osoby jinou osobou k ochraně jejího majetku) v trestním řízení se vyjádřil Ústavní soud v usnesení ze dne 8. 2. 2010, sp. zn. IV. ÚS 2425/09:
 http://kraken.slv.cz/…3%9AS2425/09

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.